"Een tweede situatie met covid-19 zoals na de krokusvakantie vermijden"

door: MRO
Afbeelding bron: Photonews
Woensdag keurde het Vlaams Parlement een decreetswijziging goed die de juridische aspecten regelt voor Vlamingen die terugkeren uit het buitenland. De Nationale Veiligheidsraad regelde eerder alle niet-essentiële reizen naar het buitenland door de lijst van landen die toegankelijk zijn voor Belgen strikt te beperken tot Europese lidstaten en/of leden van de Schengenzone (31 landen).

De federale aanpak maakt een onderscheid tussen rode, oranje en groene zones. Deze zones worden bepaald op basis van besmettingsrisico en worden gepubliceerd op de website van de FOD Buitenlandse Zaken. Via een decreetswijziging wordt nu ook het opleggen van een verplichte quarantaine door Vlaanderen en het beboeten van wie zich niet aan de regels houdt, geregeld.

Hoogrisicogebied

Via een decreetswijziging wordt nu ook het opleggen van verplichte quarantaine door Vlaanderen en het beboeten van wie zich niet aan de regels houdt geregeld.

De overheid kan met name personen van wie (nog) niet is aangetoond dat ze besmet zijn met COVID-19 toch het bevel geven tot tijdelijke afzondering, wanneer deze een verhoogd risico hebben om deze besmettelijke infectie te hebben opgelopen.

Die 'personen met verhoogd risico' zijn bijvoorbeeld personen die in contact geweest zijn met een besmettingsbron of die in een 'hoogrisicogebied' of in een rode zone zijn geweest. Daarbij houdt men rekening met gebieden waar een lockdown is afgekondigd of gebieden die door CELEVAL als 'hoogrisicogebied' worden beschouwd. Wie in een 'oranje zone' geweest is, wordt gevraagd zich te laten testen en in zelfquarantaine te gaan. Daarnaast kunnen ook personen die uit 'rode zones' komen verplicht worden om zich te laten testen.

Efficiënte strategie

"Door dit decreet in het Vlaams parlement te stemmen, spelen we kort op de bal en kan snel werk gemaakt worden van een efficiënte strategie met oog op de inperking van de verdere verspreiding van COVID-19", legt Vlaams parlementslid voor CD&V Katrien Schryvers uit.

Risico inperken

"Het versoepelen van de maatregelen, waardoor mensen opnieuw meer vrijheid hebben, brengt een risico met zich mee. Met dit decreet kan het risico op een verdere verspreiding van COVID-19 door mensen die terugkeren uit risicogebieden tijdens de zomervakantie, ingeperkt worden", zegt Vlaams fractieleider voor Open Vld Willem-Frederik Schiltz.

"Doel is om een tweede situatie zoals na de krokusvakantie te vermijden. Daarnaast zorgt het voor duidelijkheid. Daar snakt iedereen naar die uitkijkt naar zijn welverdiende vakantie."