Open Vld heeft na spoedoverleg duidelijke boodschap voor El Kaouakibi

door: STS
Sihame El Kaouakibi
Afbeelding bron: Photonews

Bij Open Vld was er dinsdag spoedoverleg over de situatie rond Sihame El Kaouakibi. Er lopen onderzoeken naar haar vzw. Partijvoorzitter Egbert Lachaert en Willem-Frederik Schiltz, fractievoorzitter van de Vlaamse liberalen in het Vlaams parlement, stuurden na afloop een bericht de wereld in.

"De Vlaamse Open Vld-fractie sluit zich aan bij de stellingname van de partij dat het gerecht in alle sereniteit haar werk moet kunnen doen. In afwachting is er meer duidelijkheid nodig over het dossier. De partij en fractie vragen met aandrang aan Sihame om die op korte termijn te geven", klinkt het.

"In afwachting daarvan heeft de fractie aan Kaouakibi terughoudendheid gevraagd voor wat betreft parlementaire werkzaamheden en partijactiviteiten en -bijeenkomsten."

Gwendolyn Rutten

Gewezen voorzitter Gwendolyn Rutten gaf in de fractievergadering ook toelichting bij de inzet van partijmiddelen voor de lancering van El Kaouakibi in de politiek. Zo werd er 50.000 euro voorzien voor Kaouakibi.

"Zoals Gwendolyn Rutten aangaf in haar toelichting op Facebook, betreft het financiering van haar campagne en geen betaling in geld zonder meer. Dit gebeurde in het kader van strategische overwegingen in een belangrijke kieskring, waar een totaal nieuwe kandidaat met een meerwaarde werd ondersteund bij haar eerste campagne."