Vlaams Belang slaat alarm: "Straffeloosheid regeert, slachtoffers worden tweede maal slachtoffer"

door: STS
Afbeelding bron: Photonews

De plannen van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne om de overbevolking in de gevangenissen op te lossen vallen niet in goede aarde bij Vlaams Belang.

Van Quickenborne wil tot einde 2024 de gedetineerden zes maanden strafverkorting geven. Zware criminelen komen daarvoor niet in aanmerking.

"De straffeloosheid regeert, slachtoffers worden een tweede maal slachtoffer", vindt Vlaams Belang-Kamerlid Marijke Dillen.

"De minister heeft zichzelf een brevet van onvermogen opgespeld, iets waar hij allesbehalve fier kan en mag op zijn. Ook de ambitie om straffen onder de drie jaar te laten uitzitten, blijft uitgesteld worden."

"Voor ons primeert de veiligheid van de burger. Elke straf moet dan ook volledig worden uitgezeten."

Vlaams Belang wil het tekort aan plaatsen in de gevangenissen anders oplossen. "Desnoods moeten leegstaande gebouwen van de federale overheid omgebouwd worden of moeten er nieuwe containercellen komen. Meer opgesloten illegalen moeten worden uitgezet, net als vreemde criminelen die in het land van herkomst hun straf moeten uitzitten."