Alexander De Croo maakt zich kwaad: "Op deze manier kunnen we niet verder"

door: STS
Alexander De Croo
Afbeelding bron: Photonews

Eerste minister Alexander De Croo heeft duidelijk laten verstaan dat hij niet tevreden is met de aanpak van de Amerikaanse president Joe Biden.

Biden trok zijn troepen terug uit Afghanistan, waarna de taliban er vrijwel meteen de macht grepen.

"We hebben de snelheid van hun opkomst slecht ingeschat. Maar het is geen Belgische mislukking, het is een collectieve mislukking", stelt De Croo in een video op MSN.

"Tijdens de recente NATO-top waar Biden aan deelnam, was de boodschap: 'America is back'. Er werd gepleit voor meer politieke consultatie."

"Ik stel vast - en ik betreur dat - dat die consultatie er nauwelijks geweest is in dit dossier. Ook binnen de NAVO dringt zich een grondige reflectie aan. Op deze manier kunnen we niet verder."

Lessen trekken

"De VS blijven onze grootste bondgenoot, maar er geen plaats voor naïviteit in de transatlantische relatie. De Amerikanen hebben de beslissing om zich terug te trekken unilateraal genomen. Ondanks dat er gezegd was: 'In together, out together'. Het was blijkbaar op dit moment opnieuw 'America first'."

"Europa moet hier dringend lessen uit trekken. Europa moet ook haar eigen belangen krachtig kunnen verdedigen. De VS zijn absoluut een bondgenoot, maar wel een bondgenoot die eerst en vooral haar eigen nationale belangen afweegt. Europa moet dat ook doen."