Annelies Verlinden ziet het niet graag gebeuren tussen De Wever en Rousseau: "Zorgwekkend"

door: MRO
Annelies Verlinden
Afbeelding bron: Photonews

N-VA-voorzitter Bart De Wever en Vooruit-voorzitter Conner Rousseau kunnen het goed met elkaar vinden. Dat zorgt ervoor dat de geruchten omtrent een samenwerking tussen beide partijen na de verkiezingen in 2024 steeds luider klinken.

Bart De Wever en Conner Rousseau steken hun sympathie voor elkaar niet onder stoelen of banken. Bovendien zijn zij ook de twee populairste politici in Vlaanderen, volgens de meest recente peiling.

Federaal minister Annelies Verlinden (cd&v) noemt de toenadering tussen N-VA en Vooruit 'zorgwekkend'. Zij maakt zich zorgen om de vrijheid van de burgers omdat N-VA en Vooruit zouden uitgaan van een sterke overheidsinmenging.

"Het verbond tussen N-VA en Vooruit vind ik heel zorgwekkend, omdat ze elkaar lijken te vinden in een staatsgedreven samenleving", zegt de minister in een interview in 'De Zondag'.

"Dat zal vooral leiden tot meer staat, tot een overheid die zich overal moeit en overal regels oplegt. Dat staat haaks op het model van de christendemocratie dat vertrekt vanuit vertrouwen in mensen."

"De overheid kan ook niet alles oplossen. Als je dat toch voorhoudt, creëer je foute verwachtingen, wat opnieuw voor teleurstelling zal zorgen.”