Bert Anciaux duidelijk over migratie: “Dat is zo dom van linkse partijen”

door: WVDS
Bert Anciaux
Afbeelding bron: Photonews

Migratie en identiteit is een thema dat heel veel mensen bezighoudt en dat een prominente plaats krijgt in het verkiezingsprogramma van politieke partijen. Bert Anciaux (sp.a) heeft een heel duidelijke mening over dit gevoelige thema.

“Asiel mogen aanvragen is een mensenrecht. Dat in het gedrang brengen gaat in tegen de menselijke waarden zelf. Niet iedereen heeft recht op het krijgen van asiel. Maar het moet wel altijd kunnen aangevraagd worden en ernstig onderzocht worden. Daar is geen compromis over mogelijk.”

“Het is vandaag ook bon ton om zeer kritisch te zijn over alles wat met asiel en migratie te maken heeft. Ik vind dat men in de politiek goed moet beseffen dat dit allemaal niet zo eenvoudig is.”

Erkenning van diversiteit is een must

“We leven in een superdiverse samenleving en dat brengt zeker veel problemen mee, maar dit is wel een realiteit en dus moeten we daar het beste van maken. Dat is belangrijker dan te blijven zeggen hoe moeilijk het is. Je moet erkennen dat met vele culturen samenleven niet makkelijk is, maar je moet evenzeer beseffen dat je mensen maar kan overtuigen om verantwoordelijkheid op te nemen in een samenleving als ze oprecht gerespecteerd worden in hun eigenheid.”

“Dit is een boodschap die de meeste partijen niet vertellen omdat de bevolking dat niet graag hoort, maar het is wel de enige mogelijkheid om harmonisch samen te leven. Het is de enige mogelijkheid om ervoor te zorgen dat onze kinderen of kleinkinderen morgen vreedzaam samenleven”, vertelt Bert Anciaux in gesprek met Redactie24.

Sociale zekerheid

Volgens Anciaux is migratie noodzakelijk voor België. “Ik ben ervan overtuigd dat een goede vorm van migratie nodig is om ons sociale zekerheidsstelsel te kunnen laten draaien. Maar ook daar durft men amper over spreken.”

“De superdiverse samenleving is een feit, je kan dat niet terugdraaien. Als politici mensen wijsmaken dat we opnieuw naar een monoculturele samenleving kunnen gaan, dan zijn dat leugenaars.”

“De enige oplossing is een interculturele samenleving. Dat is niet het gedogen van de verschillende culturen, maar het actief waarderen van die verscheidenheid. Dat vereist dat men respect opbrengt voor identiteit.”

Zoeken naar oplossingen

“Het is zo dom van linkse partijen om te stellen dat ze niet geïnteresseerd zijn in identiteit. Culturele identiteit is essentieel om als mens gerespecteerd te worden. We moeten zoeken naar manieren om op één grondgebied verschillende culturen te laten samenleven op een manier dat we meer weten van elkaar, meer contact hebben met elkaar en minder angst hebben voor elkaar.”