Conner Rousseau speelt open kaart over prioriteiten in Vivaldi-regering: Minimumpensioen, gezondheidszorg en lonen

door: WVDS

Vooruit is de enige partij uit de Vivaldi-regering die in de peilingen winst boekt. Sinds Conner Rousseau voorzitter werd heeft Vooruit de wind in de zeilen. Al benadrukt hij dat de verwezenlijkingen veel belangrijker zijn dan de peilingen.

Een sterkte van Vooruit is de duidelijkheid naar de burgers toe. "Ik denk dat mensen heel goed weten waar we voor staan, dat we opkomen voor de werkende klasse en dat we verantwoordelijk willen zijn als het gaat over gezondheidsbeleid. We hebben ook een duidelijke lijn in het coronabeleid met Frank Vandenbroucke die probeert om ons zorgsysteem overeind te houden om zo onze vrijheden te kunnen herwinnen."

"Wij zijn één van de weinigen die constant eenzelfde lijn hebben gehouden. Je kan voor of tegen zijn, maar je weet wat je aan ons hebt. Veel anderen hebben het geweer wel eens van schouder gewisseld."

De voorzitter van Vooruit speelt open kaart over wat zijn beweging tijdens de komende regeerperiode wil verwezenlijken. "Ik vind het belangrijk dat we de minimumpensioenen gaan verhogen naar 1.500 euro netto en dat we een recordbedrag, miljarden euro's, gaan investeren in gezondheidszorg."

"Ik vind het ook belangrijk dat we ook iets aan de minimumlonen en de lonen van de mensen kunnen doen en als het even kan ook nog iets aan die hoge energiefacturen. Het is belangrijker dat we daar met Vooruit op kunnen wegen dan het percentage in de peilingen."

Bekijk het interview met Conner Rousseau in bovenstaande video.