"Dit is een absolute ramp voor Vlaanderen"

door: STS
Afbeelding bron: Photonews

De natuurherstelwet die werd aangenomen tijdens de plenaire zitting van het Europees Parlement zorgt voor verdeeldheid. Vlaams Belang spreekt van "een absolute ramp", minister van Milieu Khattabi spreekt van een "cruciale wet".

"Deze beruchte wet eist dat landen al hun 'habitat' terugbrengen naar de staat van 70 jaar geleden" zegt Europees Parlementslid Tom Vandendriessche van Vlaams Belang.

"De natuurherstelwet zal Vlaanderen nog veel verder op slot zetten dan de stikstofcrisis. Wij van Vlaams Belang vinden het voorstel een absolute ramp voor Vlaanderen."

"Het is niet alleen een ramp voor de landbouwsector, maar ook voor de aanleg van allerhande infrastructuur in de publieke ruimte, zoals aanbestedingen als wegen- of woningenbouw, maar anderzijds ook aan de aanleg van bijvoorbeeld windmolens en zonneparken. De wet staat zelfs in de weg van hernieuwbare ontwikkelingen en is pure achteruitgang."

Zakia Khattabi (Ecolo), federaal minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal, is wel tevreden dat het wetsvoorstel werd aangenomen.

"De alarmerende ineenstorting van de biodiversiteit bedreigt nu de levensvatbaarheid van onze planeet. We zijn getuige van een ongekende afname van de populaties insecten, vogels en een veelheid aan dier- en plantensoorten..."

"Vandaag volstaat het niet langer om de natuur te beschermen: het is essentieel om ze te herstellen om de veerkracht van onze landbouw en de bewoonbaarheid van onze steden te garanderen! Deze wet is ook essentieel als we de klimaatdoelstelling van de EU willen halen om onze broeikasgasemissies tegen 2030 met 55% te verminderen."

"Tot slot is het belangrijk om niet te vergeten dat de kosten van niets doen nu een realiteit zijn. Vanuit economisch oogpunt, maar ook vanuit menselijk oogpunt. Als we vandaag niets doen, zullen de gevolgen voor toekomstige generaties alleen maar erger worden. Daarom is deze wet van cruciaal belang", aldus de minister.