"Frank Vandenbroucke zou het herbekijken, maar hij zet het wel voort"

door: MRO
Frank Vandenbroucke
Afbeelding bron: Photonews

Ons land telt nu al meer dan 450.000 langdurig zieken en verwacht wordt dat dit aantal zal oplopen tot een half miljoen. PVDA-voorzitter Peter Mertens wijst met de vinger naar minister Frank Vandenbroucke (sp.a).

De Standaard publiceerde cijfers over het aantal langdurig zieken en stelde vast dat de kostprijs voor de staatskas oploopt tot meer dan 9 miljard euro.

Peter Mertens haalt enkele oorzaken voor de problematiek aan. "Kapotgewerkte ruggen. Moegescande polsen. Een epidemie van burn-out en stress. En na de covid-golven komt een tsunami van mentale gezondheidsproblemen op ons af."

De voorzitter van PVDA kijkt naar Frank Vandenbroucke. "Voor de verkiezingen noemden wij het aantal langdurig zieken al het schaamtecijfer van de vorige regering. Maar ook deze regering heeft weinig concrete plannen om beter te doen. Pensioenleeftijd blijft op 67. Er komt geen regeling voor de zware beroepen. Frank Vandenbroucke zal de reïntegratietrajecten van De Block herbekijken, de kosteloze ontslagmachine zoals de vakbonden ze noemen. Maar hij zet ze wel voort."

Peter Mertens haalt op zijn Facebookpagina enkele manieren aan om de problematiek aan te pakken. "Pak de oorzaken aan. Maak werk van collectieve arbeidsduurvermindering. Laat mensen op het eind van hun loopbaan op adem komen. Pak de productiemethoden aan die mensen meer en meer uitpersen."