"Heel de wereld mag in Brussel betogen, maar de grootste Vlaamse partij krijgt verbod"

door: MRO
Tom Van Grieken9 he
Afbeelding bron: Vlaams Belang

Maandagnamiddag vond in Brussel de 'Doe ze Luisteren'-protestmeeting plaats van Vlaams Belang. Zo’n drieduizend aanwezigen kwamen er samen om te luisteren naar de speeches van partijvoorzitter Tom Van Grieken en fractieleiders in respectievelijk het Vlaams Parlement en de Kamer Chris Janssens en Barbara Pas.

Voor de aankomst beet fractieleider in het Vlaams Parlement Chris Janssens de spits af. Hij sneerde naar Brussels burgemeester Philippe Close (PS) die de meeting initieel had verboden. Het Vlaams Belang stapte daarop naar de Raad van State en haalde haar gelijk.

“Van de Franstalige socialisten mag de hele wereld dagelijks in Brussel betogen, maar de populairste partij van Vlaanderen krijgt een verbod”, aldus Janssens die meteen ook duidelijk maakte dat de meeting ook een aanklacht tegen de Vlaamse bestuurspartijen is. “Ook in Vlaanderen zitten we al vier jaar opgescheept met een regering bestaande uit drie partijen die de verkiezingen verloren: N-VA, cd&v en Open Vld.” 

Eisenpakket

Voorzitter Tom Van Grieken schoof een duidelijk eisenpakket naar voor. “Ten eerste willen we minder politici en meer democratie”, zei hij. “Er kan en er moet worden bespaard op het politieke systeem.”

Het Vlaams Belang wil daarom onder meer het aantal parlementsleden halveren, de partijdotaties halveren en de provincies afschaffen. Een andere opvallende oproep is om de Vlaamse minister-president rechtstreeks te verkiezen en werk te maken van een Vlaamse kieskring.

Als tweede eis schoof van Grieken een besparing op asiel en migratie en een herstel van de orde en veiligheid naar voor. “De asielfactuur zal dit jaar alleen al oplopen tot meer dan 1 miljard euro”, zei de voorzitter. “We moeten onze sociale zekerheid afschermen voor nieuwkomers en gezinshereniging verstrengen.”

Ten derde wil het Vlaams Belang “minder België en meer Vlaamse koopkracht”. “Stop met de Waalse diefstal en stop met de transfers van Vlaams geld naar Wallonië”, besloot Van Grieken. “Investeer de middelen die daardoor vrijkomen in de koopkracht en in onze mensen. Het is niet de Vlaming die boven z’n stand leeft, het is de Belgische staat."