Magnette: "Tegen alle verwachting in slaagden we daar zelfs in met N-VA"

bron: LDH
door: MRO
Bart De Wever en Paul Magnette
Afbeelding bron: Photonews

Paul Magnette (PS) heeft nog eens herhaald wat de eisen van zijn partij zijn en dat hij in het akkoord met Bart De Wever (N-VA) heel veel elementen van zijn programma kon realiseren.

De Waalse socialisten ijveren voor een verhoging van de pensioenen tot 1.500 euro, een verhoging van de lage lonen, herfinanciering van de gezondheidszorg, een verhoging van de laagste sociale uitkeringen tot boven de armoedegrens en de financiering van de sociale zekerheid op lange termijn. 

"Zelfs met de N-VA slaagden we er tegen alle verwachtingen in, samen met onze socialistische kameraden uit het noorden, te overtuigen dat we deze richting uit moesten gaan", blikt Paul Magnette terug in een Facebook live.

Hij herhaalde nog eens wat iedereen intussen weet. "We hebben moeten vaststellen dat noch de liberalen, noch de groenen, die kant op wilden gaan."