Mahdi neemt actie: "België is allesbehalve voorbeeldland betreft beheer van migratie"

door: MRO
Sammy Mahdi
Afbeelding bron: Photonews

Vrijdag wordt de audit gelanceerd voor de asiel- en migratiediensten. Dat meldt Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Sammy Mahdi (CD&V).

Binnen het kader van deze audit wordt een analyse gemaakt van de 4 diensten die werken binnen het asiel- en migratiebeleid. Dat zijn de volgende: het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen, de Dienst Vreemdelingenzaken, Fedasil en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

België is vandaag allesbehalve een voorbeeldland wat beheer van migratie betreft", stelt Sammy Mahdi. "Bedoeling is om niet langer achteraan de Europese klas te bengelen, sneller beslissingen te nemen en onze diensten te moderniseren.”

Wie asiel of verblijf aanvraagt moet op een transparante manier geholpen en geïnformeerd worden en moet snel een definitief antwoord krijgen. Sedert oktober zijn de gesprekken met de asiel- en migratiediensten lopende. Bij het opstellen van de onderzoeksvragen werd rekening gehouden met hun input alsook met opmerkingen van externen zoals het federaal Migratiecentrum Myria en de federale Ombudsdiensten. 

De audit was al aangekondigd in het regeerakkoord en de vorige audit dateert al van 8 jaar geleden. Er wordt nu gezocht naar kandidaten om de audit uit te voeren. De resultaten zullen beschikbaar zijn tegen juni - juli 2022.