Mogen buren nu zomaar in jouw tuin lopen? Open Vld zet puntjes op de i

door: MRO
Egbert Lachaert
Afbeelding bron: Photonews

Eerder deze week was uitgebreid in het nieuws dat je buren voortaan in jouw tuin mogen binnenwandelen zonder toestemming. Maar is dat wel zo? Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert legt het haarfijn uit.

"Nee, niemand mag zomaar je tuin binnenwandelen zonder toestemming!", maakt Lachaert duidelijk op zijn Facebookpagina. 

"Net als velen was ik gisteren compleet verrast over enkele krantentitels. Alsof iedereen nu zomaar onze tuin kan binnenwandelen. Als liberaal kan ik helemaal niet aanvaarden dat het eigendomsrecht zomaar opzij geschoven zou worden. Niemand mag toch zomaar op je grond komen om iets op te halen dat ze verloren zijn?"

De voorzitter van Open Vld geeft een uitgebreide toelichting:

1. Als een bal over de haag vliegt of je verliest iets op een eigendom van iemand anders mag je je spullen NIET zomaar gaan halen zonder toestemming. Je moet nog steeds de toestemming vragen aan de eigenaar om de grond te betreden. De krantentitels waren op dit punt gewoon verkeerd.

Wat is er wel veranderd? De eigenaar mag niet weigeren jou jouw bal terug te geven als die over de haag vliegt. Hij of zij mag geen goederen bij zich houden die er per ongeluk terecht komen. Niet meer dan normaal niet? Men mag aanbellen bij jou om de bal op te halen en jij mag niet weigeren die terug te geven. Dat is het.

2. Wie bouw- of herstellingswerken uitvoert waarbij het absoluut noodzakelijk is om de grond van een buur te betreden, kan dit doen mits men dit voorafgaand heeft laten weten aan de buur in kwestie. Als die buur, als eigenaar van zijn grond, goeie argumenten heeft om te weigeren, kan hij dit weigeren. De eigenaar beslist er in eerste instantie zelf over.

Indien diegene die de werken wil uitvoeren geen uitweg heeft en zijn werken anders niet kan uitvoeren, mag hij de wens van de eigenaar niet zomaar naast zich neerleggen, maar moet hij proberen zijn doorgang af te dwingen bij de vrederechter. Voor de rechter moet hij dan aantonen waarom het absoluut nodig is de grond te betreden voor de werken en de rechter zal ook rekening houden met de redenen waarom de buur toegang weigert. De vrederechter beslist. Dit is eigenlijk niet veel anders dan vandaag.

3. Tot slot werd er een bepaling opgenomen over toegang tot een niet afgesloten stukken grond, dat onbewerkt of onbebouwd is. Denk bijvoorbeeld aan een wandelpad dat onderbroken is door een braakliggend stuk grond. Door te spreken over ‘onbewerkte grond’ wordt elke landbouwgrond uitgesloten. Daar mag je gewoon nooit zomaar over lopen. Men kan weiland of akker dus nooit zomaar betreden.

Eigenaars van een braakliggend stuk grond moeten er rekening mee houden dat wandelaars over de grond kunnen lopen, maar ze kunnen toegang en doorgang gemakkelijk vermijden door simpelweg een bord of een omheining te plaatsen, zodat het voor iedereen duidelijk is dat het om private eigendom gaat en de eigenaar niet wenst dat men de grond betreedt. Logisch, niet? Anders kan je het vaak niet weten dat je een private grond betreedt.