Petra De Sutter eerste transgender-minister: "Trots dat het geen belang heeft in België"

door: STS
Petra De Sutter
Afbeelding bron: Photonews

De regering-De Croo zorgt voor een primeur in België; met Petra De Sutter (Groen) zetelt er voor het eerst een transgender persoon in de regering.

De Sutter werd door haar partij aangesteld als minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven. Ze is ook een van de zeven vicepremiers die werden aangesteld.

"Ik ben er trots op dat in België en in de meeste delen van Europa je geslacht niet bepaalt wie je bent als persoon en dat het geen belang heeft", stelt De Sutter. "Ik hoop dat mijn aanstelling als minister en vicepremier het debat kan aanwakkeren in landen waar dit nog niet het geval is."