Marc Van Ranst zou het durven riskeren: “We moeten ons dat echt afvragen”

door: BVDO
Marc Van Ranst
Afbeelding bron: Photonews

Nu de toevoer van vaccins tergend langzaam loopt, wordt er meer en meer gepleit om iedereen slechts één dosis te geven in plaats van twee. Nieuwe studies tonen aan dat dit werkt.

Eén dosis van het coronavaccin kan wel degelijk wat betekenen. “Als je de informatie uit de studies samenlegt, komt je tot meer en meer evidentie dat 1 dosis toch al meer kan betekenen voor meer mensen”, zegt viroloog Marc Van Ranst aan HLN.

En dat terwijl de vaccins beschikbaar zijn, maar gehouden worden als tweede dosis. “Nu liggen er een heel aantal vaccins in de frigo’s, gewoon om ooit een tweede dosis te geven, terwijl er gezondheidswinst te maken is door ze nu toe te dienen aan andere mensen. De resultaten van de studies zijn zo goed dat we ons toch moeten afvragen of we onze strategie niet moeten herzien.”

De tweede dosis wordt dan veel later gegeven. Onderzoek toont aan dat de effectiviteit daarbij zelfs groter was. De Taskforce Vaccinatie is voorlopig echter niet van plan de strategie aan te passen. Want dan wordt er afgeweken van de voorschriften in de bijsluiter van het vaccin. “De nieuwe gegevens komen uit bevolkingsonderzoeken. Daarover beschikten de fabrikanten niet toen ze hun klinische studies deden waarop de bijsluiters gebaseerd zijn”, besluit Van Ranst.