Schrijnende toestanden in ons land door corona voor kinderen met beperking: “Rampscenario"

door: PMN

In het Vlaams Parlement start vandaag de speciale coronacommissie over de situatie van mensen met een beperking. Daarin zullen experten hun visie geven.


 

“De voorbije maanden hebben geleid tot schrijnende situaties, die in het welvarende Vlaanderen niet mogen voorkomen", legt Vande Reynde uit. "Een grote groep mensen met een beperking, waaronder vele minderjarigen, hebben tijdens de coronamaanden niet de zorg gekregen die zij nodig hebben.” 

“Voorzieningen voor mensen met een beperking sloten de deuren. Hierdoor moesten ouders van de ene dag op de andere fulltime instaan voor de zorg van hun kind. Zij konden geen beroep meer doen op gespecialiseerde zorg. Voor kinderen met een mentale of fysieke beperking is dat een rampscenario. Hun vooruitgang viel stil. Er is onvoldoende aandacht voor hen geweest."

Vande Reynde wil dat de nieuwe regering hier een einde aan maakt. “Volgens berekeningen is er ongeveer 800 miljoen euro extra per jaar nodig ten opzichte van de huidige situatie. Als we hiervan een budgettaire prioriteit maken in Vlaanderen, moet dit mogelijk zijn. Als het van mij afhangt wordt het een prioriteit binnen de relancestrategie. Maak er een plan van voor de komende tien jaar, met een bindend budgettair pad.”

Tags open vld