Buitenlanders die lang in ons land verblijven moeten geen eigen inkomen hebben: ‘Ook zij mogen hen aan geld helpen’

bron: Het Nieuwsblad/Belga
door: PMN
Afbeelding bron: Photonews
Het Europees Hof van Justitie heeft donderdag heeft vandaag een oordeel geveld over de status van “langdurig ingezetene” in ons land. Het oordeel komt er op vraag van de Belgische Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Alles heeft te maken met de vraag van een Kameroense student die in ons land de status van langdurig ingezetene had gevraagd. Daar zijn richtlijnen over van de EU.

Volgens die richtlijnen om aan die status te voldoen moet de aanvrager kunnen aantonen dat hij over voldoende, stabiele en regelmatige inkomsten beschikt. De jongen uit Kameroen kwam op de propppen met  betrokkene arbeidscontracten, een aanslagbiljet en loonstroken van zijn broer overgemaakt, samen met een door zijn broer ondertekend document waartoe deze er zich toe verbond om voor de nodige inkomsten te zorgen.

Het Europees Hof van Justitie oordeelde dat ze het begrip ‘inkomsten’ niet uitsluitend ziet als de eigen inkomsten van de aanvrager, maar dat deze ook de inkomsten kan omvatten die door een derde aan die aanvrager ter beschikking worden gesteld, op voorwaarde dat deze vast, regelmatig en voldoende zijn.

Tags migratie