"Wat Paul Magnette zegt, is juist wat we NIET mogen doen"

door: MRO
Afbeelding bron: Photonews
PS-voorzitter Paul Magnette haalde snoeihard uit naar de taxshift van de regering-Michel en noemde dit bedrog. Vincent Van Quickenborne (Open Vld) spreekt dit ten stelligste tegen.

"De taxshift is een verlaging geweest voor werkende mensen en werkende mensen betalen nog altijd te veel belastingen op arbeid in ons land. We hebben die belastingen verlaagd, en vandaag zie je dat de koopkracht van de mensen er 7 procent op vooruit is gegaan", vertelt Vincent Van Quickenborne in De Zevende Dag.

Druk op arbeid verder verminderen

Hij huivert van het idee dat Paul Magnette de taxshift wil terugschroeven. Dat is nu net wat we absoluut niet mogen doen, vindt Van Quickenborne.

"Mijnheer Magnette noemt de taxshift oplichting en hij wil de lasten op arbeid en bedrijven opnieuw gaan verhogen. Dat is juist de weg die we niet moeten afleggen. We moeten verder gaan op het pad om de druk op arbeid te verminderen."