Vlaams Belang doet opvallende ontdekking over werklozen in België: “Zo blijven wij de factuur betalen”

door: PMN
Afbeelding bron: Photonews
De partij Vlaams Belang heeft een opvallende ontdekking gedaan. Het gaat over de Vlaamse werklozen.

De RVA roept elk jaar een aantal werklozen op om de correctheid van hun gezinstoestand te controleren. Het Vlaams Belang meldt dat 28 procent van de opgeroepenen daar niet op reageert. Dat cijfer is in elk gewest zowat hetzelfde.

Er is wel een groot verschil als je gaat naar de sanctioneringen. Die liggen in Vlaanderen dubbel zo hoog als in Wallonië. In Vlaanderen loopt immers 38,7 procent van de opgeroepen voor verhoor een sanctionering op en 16,2 procent een verwittiging. Dat is in totaal meer dan de helft (54,9 procent).

In Wallonië daarentegen krijgt slechts 19,2 procent een sanctie en 9 procent een verwittiging, in totaal dus maar 28,2 procent. De cijfers werden opgevraagd door senator Guy D’haeseleer (Vlaams Belang) bij minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V).

De materie rond arbeidscontrole en -sanctionering is nog een volledige federale bevoegdheid en dat kan niet volgens de partij. Maar ondanks dat slaagt de federale administratie er kennelijk niet in om op dat vlak over de gewestgrenzen heen een eenvormig beleid te voeren, zo vindt het Vlaams Belang.

“Zo'n sanctioneringsbeleid met twee snelheden is hoe dan ook onaanvaardbaar”, is D’haeseleer duidelijk. “Wanneer we vaststellen dat men er zelfs op het louter federale niveau niet in slaagt om voor alle landsgedeelten een gelijkvormig beleid te voeren, dan dringt zich daar maar één oplossing voor op en dat is de volledige splitsing van de werkloosheidsverzekering.” 

“Alleen op die manier is het mogelijk om de regio’s te responsabiliseren en verantwoordelijk te maken voor hun eigen beleidskeuzes. Als we dat niet doen, dan zullen de Vlamingen de Waalse factuur blijven betalen, maar dat is een onhoudbare situatie.”