Coronacrisis zorgt voor ongeziene economische schok: "Schade bedraagt nu al 40 miljard euro"

door: MRO
Afbeelding bron: Photonews
Uit een nieuwe bevraging van Voka, Vlaams netwerk van ondernemingen, blijkt dat de economische schade van de coronacrisis exponentieel stijgt. Op een week tijd verdubbelde het aantal bedrijven waarbij de omzet minstens halveerde. Voka vraagt dan ook bijkomende maatregelen aan de overheid.

De plotse stilstand van ons land veroorzaakt een ongeziene economische schok. "Waar we aan het begin van de financiële crisis in 2008 een terugval zagen van 3,7%, verwachten we nu eerder een inzinking van 13%. Na juni zal er hopelijk wel herstel zijn, ook met dank aan de getroffen maatregelen van de verschillende regeringen. Maar dit zal niet voldoende zijn om het verlies uit te vlakken. De diepe recessie in de eerste jaarhelft zou de economie met 7% doen krimpen voor heel 2020. 

"We berekenden de impact van de crisis op de economie aan de hand van de cijfers van onze enquête. De schade bedraagt nu al 40 miljard euro. Er zal dit jaar een recessie van zo'n 7% komen als de maatregelen aanhouden tot eind april. Het gevolg is dat deze crisis zeker drie keer zo zwaar riskeert te worden als de financiële crisis van 2008-2009", vreest Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

Drie bijkomende maatregelen

"We zijn de overheden dankbaar voor de genomen maatregelen, al zijn er nog drie bijsturingen die we naar voor schuiven: een prestatiepremie voor wie buitenshuis werkt, de eerste maand gewaarborgd inkomen bij ziekte door de overheid laten betalen en de mogelijkheid om tijdelijke werkloosheid te combineren met een tijdelijke job."