Asielzoekers kunnen opnieuw asielaanvraag indienen en opening nieuwe asielcentra wordt voorbereid

door: MRO
Afbeelding bron: Photonews
Asielzoekers kunnen opnieuw een asielaanvraag indienen. Dat heeft minister van Asiel en Migratie Maggie De Block in overleg met de Dienst Vreemdelingenzaken beslist.

De Dienst Vreemdelingenzaken zal opnieuw asielaanvragen registreren. Deze registraties werden op 17 maart stopgezet omwille van de coronacrisis. 

Voortaan zullen de asielaanvragen enkel op afspraak gebeuren en met behulp van een online formulier. Asielzoekers kunnen zich dus niet meer zelf aanmelden aan het aanmeldcentrum. Op die manier wil men wachtrijen vermijden.

Fedasil meldt verder ook dat het doorgaat met de verhoging van de opvangcapaciteit door de opening van nieuwe asielcentra voor te bereiden.