Lockdown hakte hard op ons in: Opvallende ontdekking over alcoholgebruik tijdens coronacrisis

door: STS
Afbeelding bron: Pixabay
De uitbraak van het coronavirus en de daaropvolgende lockdown hebben heel wat veranderingen teweeggebracht in onze levensstijl.

Het UZ Brussel en de Vrije Universiteit Brussel hebben onderzocht of de maatregelen een invloed hadden op het gebruik van alcohol, tabak en cannabis. 3.632 personen vulden hiervoor een vragenlijst in.

De onderzoekers konden daaruit concluderen dat er gemiddeld een toename is ontstaan van het gebruik van alcohol en tabak, maar niet van cannabis.

"Van de mensen die geen alcohol gebruikten voor de maatregelen (1.389) is 15% nu wel beginnen te drinken. Maar omgekeerd, van diegene die voordien wel alcohol dronken (2.243) is 15 % gestopt. Wat roken betreft, zien we een gelijkaardig verschijnsel, maar dan slechts bij circa 5%", klinkt het.

Technisch werkloos

"Meer alcoholconsumptie constateren we vooral bij jongeren, mensen met jonge kinderen in huis en technisch werklozen. Mensen die in de zorg werken zijn minder geneigd hun alcoholgebruik op te drijven", aldus de onderzoekers.

"Ook een toename van tabaksgebruik zien we vooral bij jongere mensen. Alleen wonen, technisch werkloos zijn en lagere opleiding zijn factoren die geassocieerd zijn met een verhoogd tabaksgebruik."

"De bevraagden noemden verveling, isolement, beloning na een moeilijke dag, gezelligheid en eenzaamheid als de belangrijkste redenen van hun verhoogd tabaksgebruik. Bij alcohol worden ongeveer dezelfde motieven vermeld, waarbij gezelligheid op nummer één staat en het wegvallen van de dagstructuur ook een belangrijke factor blijkt te zijn."