Afvalwater toont dat het coronavirus al veel vroeger dan gedacht in Italië was

door: BVDO
Corona vaccin
Afbeelding bron: Photonews
Het nieuwe coronavirus was al veel vroeger in Italië dan aanvankelijk aangenomen werd. Dat heeft een studie van stalen afvalwater duidelijk gemaakt.

In Italië toont onderzoek van het afvalwater van Milaan en Turijn aan dat het coronavirus al in december van vorig jaar in het land was. Dat is twee maanden voor de eerste patiënt met een besmetting geregistreerd werd.

Dat doet een ander licht schijnen op de verspreiding van het virus. “De studie onderzocht 40 afvalwaterstalen die tussen oktober 2019 en februari 2020 werden verzameld. De resultaten, bevestigd door twee verschillende laboratoria met twee verschillende methoden, bevestigden de aanwezigheid van RNA van SARS-Cov-2 in de monsters genomen in Milaan en Turijn op 18 december 2019”, luidt het in een persbericht van het instituut.

Ook in afvalwater van Bologna, in een staal van 29 januari, werden identieke sporen gevonden. De eerste officiële melding van het virus gebeurde pas op 20 februari in Codogno, niet ver van Milaan. In stalen van oktober en november 2019 werden geen sporen gevonden.

Het onderzoek moet helpen begrijpen hoe het virus zich verspreidde. “Dit onderzoek kan het begin van de circulatie van het virus in Italië helpen begrijpen en levert consistente informatie op in vergelijking met analyses die in Frankrijk zijn uitgevoerd op stalen van gehospitaliseerde patiënten die positief testten voor SARS-CoV-2 en die terug te voeren zijn naar december 2019.