Geen aangename geluiden: "Groot aantal gemeenten zal moeten besparen - of belastingen verhogen"

door: STS
Afbeelding bron: Photonews
Door het coronavirus dreigt een financiële put voor heel wat gemeenten. Ze zullen moeten besparen of de belastingen moeten verhogen.

De gemeenten hebben veel onverwachte uitgaven moeten doen ten gevolge van de coronacrisis, zoals mondmaskers aankopen, steun verlenen aan verenigingen, aanpassingen verrichten aan infrastructuur zodat de anderhalve meter-regel gehandhaafd kan worden, enzovoorts.

De extra kosten lopen volgens de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten op tot 139 miljoen euro. Daar komt nog eens 141 miljoen euro bij doordat er minder inkomsten zijn. In totaal 280 miljoen euro dus.

"Eén op de vijf besturen geeft aan te zullen moeten besparen of de belastingen te zullen moeten optrekken. Anders zullen ze hun begroting niet rond krijgen tegen het einde van de regeerperiode, in 2024", klinkt het in de Mediahuis-titels.