Grote verandering inzake afval: "We zullen onze gewoontes sowieso moeten aanpassen"

door: STS
Blikjes - afval -statiegeld
Afbeelding bron: Pixabay

We zullen statiegeld moeten gaan betalen op blikjes en plastic flessen. De vraag is alleen nog hoe het systeem zal werken: door de verpakkingen terug te brengen naar de winkel, of door ze te scannen vooraleer ze in de vuilniszak verdwijnen.

"De beslissing is genomen: er zal een statiegeldsysteem komen. Het zijn de regeringen in ons land die daarover beslist hebben", zei Valerie Bruyninckx van Fost Plus in 'Terzake'. Fost Plus is een vzw die zich inzet voor recyclage van huishoudelijke verpakkingen.

"Met de testen en pilootprojecten die vandaag lopen, proberen we een maximale onderbouwing te geven, gegevens te verstrekken, zodat er een doordachte beslissing gemaakt kan worden over het meest gebruiksvriendelijke en gemakkelijkste systeem voor iedereen."

"Sowieso, ongeacht welk statiegeldsysteem er ingevoerd zal worden, we zullen onze gewoontes moeten aanpassen."

"Ofwel gaan we drankverpakkingen apart moeten bijhouden en terugbrengen, ofwel zullen we ze moeten scannen, om op die manier ons statiegeld terug te krijgen."