Overheid slaat alarm: "Mensen schrijven ons dat ze hierdoor nooit meer belastingen moeten betalen"

door: STS
Geld - belastingen
Afbeelding bron: Pixabay

De Federale Overheidsdienst Financiën wil mensen waarschuwen voor misleidende informatie die de ronde doet.

"Op internet en sociale media beweren mensen al enkele maanden dat ze dankzij een zogenaamde (geboorte)trust recht hebben op een aanzienlijk erfdeel en als gevolg daarvan nooit meer belastingen zouden moeten betalen. Deze bewering is echter volledig vals en foutief."

"Briefschrijvers vragen de FOD Financiën om de trust af te wikkelen, waardoor nooit nog belastingen van hen kunnen worden geëist."

Ook de Vlaamse Belastingdienst ontving al dergelijke brieven van burgers.

"De FOD Financiën benadrukt dat deze informatie vals en misleidend is en wil de burgers beschermen tegen de negatieve gevolgen van het niet tijdig betalen van belastingen, zoals nalatigheidsinteresten en gerechtelijke vervolgingen (beslag)."

"Wij zullen deze vragen niet langer beantwoorden", klinkt het nog.