Iedereen denkt hetzelfde over hoe je meer mensen aan het werk kan krijgen

door: BVDO
Afbeelding bron: Photonews

De regering wil de werkzaamheidsgraad in ons land laten stijgen naar 80 procent en werkt daarvoor de nodige maatregelen uit.

Op dit moment is de werkzaamheidsgraad in ons land 71%, maar de regering wil dat naar 80% brengen. Wij vroegen onze lezers hoe je dit kan bereiken. Een greep uit de reacties...

“Het netto basisloon voor werk zou minimaal het dubbele moeten zijn van de maximum verkrijgbare werkloosheidsuitkering. Mensen die werken moeten voelen dat het loont om te werken.”

“Door beroepsdoppers niet zo in de watten te leggen en te verplichten om werk te zoeken, er zijn firma´s genoeg die schreeuwen om personeel. Als ze (bijna) geen geld krijgen zonder er voor te werken zullen ze wel rap iets vinden.”

“Het stempelgeld halveren!! En bij elke ziekte de eerste drie dagen niet betalen door werkgever maar ook niet door de ziekenkas!”

“Minimum dop opleggen en het nettoloon naar omhoog want dat wordt nog teveel belast.”

“Doppen beperken in tijd, geen rechten opbouwen voor pensioen, minder geld krijgen zodat kloof tussen werken en niet werken redelijk groot is.”

“Door de sociale werkloosheidssteun af te schaffen en werkverplichting voor langdurig werklozen!Er zijn werk en werknemers genoeg, enkel de wil (en vooropgestelde eisen) ontbreken!”

“Gewoon de doppers aan het werk zetten en dan kunnen de oudere werknemers op pensioen.”

“Volgens mij ervoor zorgen dat de beroepsdoppers minder geld krijgen en de werknemers meer, zodat het verschil groter is en dat steekt aan om te gaan werken!”

“Door de dop wat minder aantrekkelijk te maken.”

“Dop afpakken na zoveel jaar dop. Mensen die lang doppen 1 of 2 dagen in de week afval laten opruimen of nuttig inzetten. Immigranten geen dop geven voor ze Nederlands kunnen en x aantal tijd gewerkt hebben. Het zal rap gedaan zijn.”

“Door eens eindelijk de belastingen voor iedereen te doen dalen, de loonkosten voor de werkgevers drastisch te verlagen en de werkeloosheid in de tijd te beperken.”

“Zorg dat na opleiding bij de VDAB een betere begeleiding naar een job is. Nu doe je een cursus of opleiding en word je aan je lot overgelaten zonder ook maar één opstapje naar werk. Dit overkwam mijn zoon. Je kunt je bijscholen tot sint-juttemis maar kan er niks mee aanvangen.”

Lees al het nieuws via de gratis app van Redactie24