Bert Anciaux: “De almacht van de politieke partijen is zeer gevaarlijk voor onze democratie”

door: WVDS
Bert Anciaux
Afbeelding bron: Photonews

Verschillende politieke partijen pleiten voor de afschaffing van de Senaat. Bert Anciaux (sp.a) zetelt in de Senaat en legt helder uit waarom dit absoluut geen goed idee is. Meer zelfs, de Senaat zou net belangrijker moeten worden, vindt hij.

De parlementen moet opnieuw veel sterker worden. Op dit moment hebben de parlementen te weinig macht waardoor onze democratie meer en meer uitgehold is. Politieke partijen hebben veel te veel macht. Men moet inzien dat de almacht die de politieke partijen vandaag hebben zeer gevaarlijk is voor de democratie”, stelt Bert Anciaux in gesprek met Redactie24.

Senaat als ontmoetingsplaats

“Als men in een land waar men doorgedreven federalisme heeft het land wil samenhouden en toch respect wil opbrengen voor de deelgebieden, dan is er een ontmoetingsplaats nodig en dat is voor mij de Senaat.”

“Eigenlijk zou de Senaat belangrijker moeten zijn dan de Kamer, maar dan moet de Senaat wel herdacht worden en dan moet gezocht worden naar wat die specifieke rol moet zijn.”

“Het Overlegcomité was de afgelopen maanden vaak in het nieuws, daar ontmoeten de verschillende regeringen elkaar. Dat is goed, maar dat is op uitvoerend vlak. Dat moet ook op parlementair vlak worden georganiseerd en dat zou de Senaat moeten doen.”

Kostprijs Senaat

“Ik vind het ook populistisch om te zeggen dat het afschaffen van de Senaat een grote besparing oplevert. De werking van de Senaat zelf kost ongeveer 4 miljoen euro op jaarbasis als je het onderhoud van de gebouwen en de vergoeding van het statutair personeel eruit haalt. Indien je de Senaat afschaft blijven die grote kosten bestaan. Als je met een kost van 4 miljoen een goede samenwerking kan organiseren tussen de verschillende deelgebieden in dit land, dan is dat toch meer dan zijn geld waard.