Vlaams Belang stelt zich vragen bij "flinke bocht" van Open Vld

door: STS
Stephanie D'Hose
Afbeelding bron: Photonews

Als het van Open Vld afhangt, wordt de Senaat in 2024 opgedoekt. Meer nog: Senaatsvoorzitter Stephanie D'Hose is er zélf voorstander van.

Bij Vlaams Belang reageert Guy D'haeseleer, VB-fractievoorzitter in de Senaat, wantrouwig op dat nieuws.

"Wanneer wij in het verleden pleidooien hielden voor de afschaffing van de Senaat, dan werd daar vanuit Open Vld-hoek eerder meewarig over gedaan", klinkt het.

"Dit is dan ook een flinke bocht die Open Vld neemt. Een bocht die wij weliswaar begroeten, maar waarvan men zich kan afvragen of die niet eerder door populisme of door een andere, verborgen agenda, dan wel door reële intenties wordt ingegeven."

"Zo'n zaken worden normaliter beslist in een regeerakkoord, dus allicht gaat het hier meer over een pr-stunt dan om een echte politieke aankondiging. Maandag vergadert het Bureau van de Senaat en ik ga er dan ook de vraag op tafel gooien om ter zake een commissie in het leven te roepen."