Premier De Croo haalt uit: "Zij mogen onze samenleving niet kapen"

door: STS
Alexander De Croo
Afbeelding bron: Photonews

Eerste minister Alexander De Croo heeft in de traditionele toespraak tot de overheden van het land uitgehaald naar zij die de democratische waarden willen ondermijnen.

"In een woelige wereld is er altijd de valse en verraderlijke verleiding om onze democratie weg te zetten als zwak en besluiteloos. Maar precies onze democratische waarden maken ons sterker", zei de premier.

"Vrijheid en solidariteit, participatie en pluralisme. Ze zijn de basis van een samenleving waar iedereen meetelt, waar we op een fatsoenlijke manier met mekaar omgaan en samenwerken om iedere keer weer te komen tot ideeën die groter en beter zijn dan wanneer iedereen in zijn of haar hoekje blijft zitten."

"Net daarom is het belangrijk om onze samenleving niet te laten kapen door wie het luidst roept, anderen op straat of online intimideert of de boel kort en klein slaat."

"Rechten en vrijheden zijn er voor iedereen. Voor iedere burger - ook voor zij die het meest kwetsbaar zijn en wiens stem minder luid klinkt, en zeker voor wie zijn eigen naam, Bouba Kalala, moet veranderen naar Yanni Vandenbroeck om toch maar een appartement te kunnen huren."

"Dat is niet wie wij zijn. Dat is niet de samenleving waarin we willen leven. En dat is niet waar België voor staat. Ons land staat voor meerstemmigheid. Voor respect en gelijkwaardigheid. Dat is onze traditie en dat is de basis van ons toekomstig succes."

"Het is ook de boodschap aan iedereen die van buitenaf onze Westerse waarden en onze democratie wil ondermijnen: wij staan sterker."