Autokeuring houdt nu deze gegevens bij: "Maar je mag het weigeren"

door: STS
autokeuring
Afbeelding bron: Photonews

De autokeuringscentra in Vlaanderen verzamelen sinds kort enkele gegevens van bepaalde voertuigen. Dat laat sectorfederatie GOCA weten.

Het gaat om gegevens over het brandstof- en elektriciteitsverbruik van de aangeboden voertuigen. "De gegevens worden sinds 22 mei uitgelezen bij personenauto’s en lichte vrachtwagens die vanaf 1 januari 2021 voor het eerst werden ingeschreven."

De gegevens worden met een On Board Diagnostics (OBD)-interface uitgelezen van de boordcomputer. "Tijdens de technische keuring wordt aan de eigenaar van het voertuig toestemming gevraagd vooraleer de data uitgelezen worden."

"Het verlenen van toestemming wordt als een opmerking op het keuringsbewijs vermeld. Voertuigeigenaars hebben de mogelijkheid om dit te weigeren en die gegevens niet beschikbaar te stellen."

Wat gebeurt er met die gegevens?

"Het doel van deze nieuwe Europese regelgeving is om zicht te krijgen op de CO2-uitstoot van voertuigen onder reële rijomstandigheden. Zo kan worden vastgesteld hoe het verschil tussen de werkelijke waarden en de typegoedkeuringswaarden doorheen de tijd evolueert. Dat is belangrijk om de doeltreffendheid van de CO2-emissienormen voor het verminderen van de CO2-emissies na te gaan."

"Het keuringscentrum stuurt de gegevens door naar GOCA Vlaanderen, dat de gegevens op haar beurt doorstuurt naar het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Dat zal jaarlijks op 1 april de gegevens van het voorgaande kalenderjaar doorsturen naar het Europees Milieuagentschap (EEA)."

"Na verzending worden de gegevens telkens vernietigd bij het keuringscentrum, GOCA Vlaanderen en het Departement MOW. Het EEA bewaart de gegevens gedurende 20 jaar vanaf de datum van ontvangst."