ICT-probleem in onze scholen: "Leerkrachten zijn vaak onvoldoende opgeleid"

door: MRO
Afbeelding bron: Photonews

Voka, Vlaams Netwerk van Ondernemingen, vraagt dat in het onderwijs voluit wordt ingezet op de digitalisering. Maar Voka ziet enkele belangrijke drempels, waaronder de gebrekkige technologische kennis van leerkrachten. 

Volgens Voka moeten scholen en lerarenopleidingen voluit de kaart trekken van digitale onderwijstechnologie om de jongeren klaar te maken voor de 21e eeuw.

"Dit gaat om meer dan enkel afstandsonderwijs. Iedereen zou een eigen device moeten hebben zodat digitale technologie ook in de klassen en in de lessen gebruikt wordt. Maar leerkrachten zijn vaak zelf onvoldoende opgeleid en scholen maken er onvoldoende prioriteit van. Die achterstand moeten we dringend inhalen", vindt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

Het gebruik van Educational Technologie (EdTech) komt onvoldoende aan bod in de lerarenopleiding, maar ook nadien. Nergens in de OESO-landen zijn er minder leerkrachten (40%) die ICT-vaardigheden aangeleerd krijgen via bijscholing."

Het gevolg laat zich ook raden: we bengelen achteraan wat gebruik van ICT in de les. Dat steeg tussen 2013 en 2018 niet. Slechts 29% van de leerkrachten laat ICT regelmatig gebruiken voor schoolwerk, het OESO-gemiddelde is 53%, zo blijkt uit een studie van Voka.

Het gebruik van EdTech biedt nochtans enorme voordelen voor leerkrachten, die dankzij de digitalisering meer tijd kunnen vrijmaken voor wat echt telt: les geven. In Vlaanderen besteden zij nu maar 60 tot 70% van hun tijd aan lesgeven. De rest zijn ze kwijt aan taken die geautomatiseerd kunnen worden.