Marokkaanse Belgen worden zwaar gediscrimineerd op de huurmarkt

door: MRO
Afbeelding bron: Photonews

De huurdiscriminatie van Marokkaans-Belgische kandidaat-huurders verdubbelde bijna sinds de lockdown van 20% naar 36%. Dat blijkt uit een onderzoek dat werd gevoerd aan de VUB.

Prof. Pieter-Paul Verhaeghe en Abel Ghekiere van de vakgroep Sociologie van de Vrije Universiteit Brussel onderzochten de impact van de eerste coronagolf op het voorkomen van etnische discriminatie op de huurwoningmarkt. Ze vergeleken hierbij het niveau van discriminatie vóór de uitbraak van de coronapandemie in ons land met het niveau vlak na de lockdown.

Uit de resultaten blijkt dat de eerste coronagolf zorgde voor minder uitnodigingskansen voor alle Belgen, maar vooral voor deze met een Marokkaanse naam.  Het resultaat is meer discriminatie van Marokkaanse-Belgen, maar tegelijk ook minder discriminatie van Congolese-Belgen op de huurwoningmarkt.

Om de impact van de lockdown op de huurmarkt na te gaan, organiseerden Pieter-Paul Verhaeghe en Abel Ghekiere een tweede reeks van 440 praktijktesten tussen 16 mei en 30 juni 2020 (de periode vlak na de lockdown). Uit die testen bleek dat de uitnodigingskansen voor quasi alle kandidaten sterk waren gedaald.

"Makelaars waren veel selectiever in hun uitnodigingen", verduidelijkt Abel Ghekiere, "Dit kan komen door de toegenomen werkdruk, de vrees voor besmetting of de beperkte mogelijkheid om huisbezoeken te organiseren."

Verdubbeling bij Marokkaanse Belgen

Hoewel de uitnodigingskansen van kandidaten met een Belgische naam met een kwart daalden, zakten ook deze van kandidaten met een Marokkaanse naam, met meer etnische discriminatie tot gevolg. De huurdiscriminatie van Marokkaanse-Belgen verdubbelde bijna van 20% naar 36%.

"We zien met andere woorden dat voornamelijk de Marokkaanse-Belgen de dupe waren van de lockdown op de huurmarkt," stellen Verhaeghe en Ghekiere, "We vermoeden dat dit komt omdat vooral deze gemeenschap vaak in de media werd gestigmatiseerd met betrekking tot een hoog percentage coronabesmettingen en het niet naleven van de coronamaatregelen."