Geweld tegen politie vormt groot probleem: 33% van de dossiers zonder gevolg geklasseerd

door: MRO
Afbeelding bron: Photonews

Geweld tegen politie, zowel verbaal als fysiek, blijft een groot probleem. Politievakbond VSOA lanceert daarom een campagne in het kader van geweld tegen politie.

Uit een bevraging bij 4.000 agenten blijkt dat liefst 38,8% tijdens in de laatste 12 maanden het slachtoffer is geweest van fysiek geweld.

75,3%  van de respondenten verklaart tijdens de laatste 12 maanden dagelijks/wekelijks met verbale agressie én met minstens 2 gevallen van geweld geconfronteerd te zijn geweest.

Uit de enquête komt naar voor dat het vaak gaat om een inspecteur tussen 25 en 35 jaar, meestal van de dienst interventie. Verbaal geweld en/of bedreigingen gebeuren meestal tijdens de dienst tussen 12 en 24 uur, fysiek geweld tussen middernacht en 6 uur.

Op basis van de enquête werd een profiel van de dader geschetst:

  • mannelijk
  • tussen 19 en 30 jaar
  • onder invloed van alcohol en/of drugs
  • mogelijks met psychologische of psychiatrische problemen
  • in 25%  van de gevallen gebruik van een wapen.

Psychosociale last

De agressie tegen agenten veroorzaakt een psychosociale last. 47,6% voelt zich gespannen en/of gestresseerd, 38,2% heeft of had minder plezier in zijn job en 12,2% wil of wilde van werk veranderen.

Nultolerantie

Er zou een nultolerantie gelden voor geweld tegen politie, maar niets blijkt minder waar in de praktijk. Volgens VSOA werd 33,5% van de dossiers slagen en verwondingen tegen politieambtenaren zonder gevolg geklasseerd.