De Block maakt duidelijk statement: "Die mensen zijn illegaal en moeten terugkeren"

bron: TerZake
door: MRO
Afbeelding bron: Photonews
Het opvangcentrum voor asielzoekers in Haren zal de deuren sluiten. Er wordt gevreesd voor de gevolgen, maar Maggie De Block is formeel. Zij benadrukt dat mensen die geen asiel aanvragen moeten terugkeren.

Brussel vreest dat de honderden transmigranten die door de sluiting op straat terecht zullen komen en naar het Maximiliaanpark of naar het noordstation zullen trekken. 

"Het gaat om transmigranten, dat zijn mensen die illegaal op ons grondgebied verblijven en geen enkele wil hebben om asiel aan te vragen. Degenen die asiel aanvragen, zal ik onderdak geven. Degenen die vrijwillig terug willen gaan, zullen we daarbij helpen."

Factuur

"Als Brussel beslist dat ze een opvangplaats voor openen terwijl ze illegaal zijn, dan moeten ze het factuur niet naar mij sturen. Ik ben altijd bereid om rond de tafel te gaan, maar iedereen moet hier zijn verantwoordelijkheid nemen."

"Als die mensen geen asiel willen aanvragen en illegaal hier blijven, dan moeten ze teruggaan. Sommigen bevinden zich in een ellendige situatie maar willen absoluut niet teruggaan, in de droom om naar Engeland of Amerika te geraken."