N-VA niet te spreken over beslissing van NMBS: “Dit gaat de belastingbetaler weer veel geld kosten”

bron: N-VA
door: PMN
Afbeelding bron: Photonews
N-VA-Kamerlid Tomas Roggeman is niet te spreken over een beslissing van de NMBS. Dat laat hij weten op de website van de partij.

Er zijn bij de NMBS 64 personen die zich voltijds bezighouden met de syndicale vertegenwoordiging en het sociaal overleg bij NMBS en Infrabel. ‘Daarnaast worden bovendien nog eens 523 werknemers deeltijds vrijgesteld’, staat er te lezen op de website van N-VA. ‘Dit hoge aantal is te wijten aan de versnippering binnen het bedrijf.’

“Dergelijk versnipperd sociaal overleg is niet transparant, komt de organisatie niet ten goede en kost bovendien veel geld”, zegt Tomas Roggeman. 

"Buitensporig hoog"
Volgens N-VA bedraagt de loonkost van de 64 vrijgestelde personen zo’n 4,8 miljoen euro. “Zelfs voor een groot bedrijf als NMBS is dit buitensporig hoog”, vindt Roggeman. 

“De N-VA wil deze vereenvoudiging bekomen door de uitdoving van de statutaire benoeming en de afschaffing van HR Rail. De syndicale vertegenwoordiging voor werknemers van NMBS en Infrabel kan perfect verlopen via een CAO , zoals dat geldt voor elke andere sector."