Lachaert waarschuwt voor extra belasting: "Je raakt daarmee de middenklasse, niet de échte rijken"

door: MRO
Afbeelding bron: Photonews
Het gat in de Belgische begroting is flink groter geworden en dus is de zoektocht naar geld geopend. Daarbij wordt gediscussieerd over de belastingen op onroerend goed.

"Het grote probleem voor ons met dat soort belastingen is dat men dit met veel goede bedoelingen aankondigt: we gaan degenen die vermogend zijn proberen extra te laten bijdragen", stelt Egbert Lachaert, kandidaat-voorzitter voor Open Vld in Terzake.

"Maar daar is een principieel probleem want wat je al verdiend hebt, is ook al belast geweest en dus ga je dat nog eens opnieuw belasten. Daar hebben wij prinicpieel bezwaar tegen. Ten tweede heb je een deel vermogen in de wereld dat je heel moeilijk kan belasten omdat het heel vluchtig is."

Middenklasse extra belasten 

Er wordt dan gekeken naar onroerend goed, maar heel wat middenklassers kochten de afgelopen jaren een tweede woning om te verhuren aangezien de spaarcenten bij de bank niets meer opbrengen.

"Ik hoor dan een aantal zaken noemen zoals onroerend goed. Dat is niet vluchtig, dat kan je belasten. Maar daar raken we de échte rijken niet mee. Daar ga je de mensen mee raken die een beetje gespaard hebben, die gewerkt hebben. Je gaat daarmee de middenklasse raken", aldus Lachaert.