Wat met kilometerheffing en afschaffing van salariswagens? "Dit moet onze ambitie zijn"

door: MRO
Afbeelding bron: Photonews
De discussie over rekeningrijden of een tolheffing op de Belgische wegen woedt al een hele poos stevig. OESO heeft België aanbevolen om zulk een systeem in te voeren en een einde te maken aan de salariswagens.

Ivan Van de Cloot, hoofdeconoom van denktank Itinera, laat zijn licht schijnen over de problematiek. Volgens hem is het aangewezen om rekeningrijden in te voeren in Brussel en Antwerpen.

"Als men bijft spreken over rekeningrijden voor heel het grondgebied, dan lijkt mij dat niet realistisch. Als men spreekt over een tolheffing enkel voor Brussel en misschien ook voor Antwerpen, dan moet dat toch onze ambitie zijn. Experten dringen hier al jaren op aan."

Minder lasten op arbied, meer op andere activiteiten

Als men komaf wil maken met salariswagens, dan moet dat volgens Van de Cloot kaderen in een grotere belastinghervorming. "Maatregelen moeten wel in een brede fiscale hervorming gebeuren. Het is niet zomaar het wegnemen van de salariswagens."

"Dat moet via andere fiscale correcties gebeuren zodat er ook compensaties op andere vlakken zijn: minder lasten op arbeid en meer lasten op andere activiteiten."