PVDA lanceert opmerkelijk voorstel: “Geen regering, dan ook minder loon”

door: PMN
Afbeelding bron: Photonews
PVDA heeft een opvallend wetsvoorstel ingediend. Het stelt voor om om zowel de lonen van ministers en parlementsleden als de partijdotaties te beperken als regeringsonderhandelingen te lang aanslepen. Hoe langer de onderhandelingen duren, hoe minder loon politici krijgen.

“Vanzelfsprekend moet er voldoende tijd zijn om te kunnen onderhandelen, maar het is niet normaal dat de termijn hiervoor onbeperkt is”, licht PVDA-voorzitter Peter Mertens toe. “En het is nog minder normaal dat men ondertussen lonen van 7.000 tot 19.000 euro bruto blijft uitbetalen.” 

“Als er na zes maanden nog geen oplossing is, stellen wij voor om de ministerlonen, de parlementaire vergoedingen en de partijdotaties te verlagen met tien procent. En dat vervolgens elke maand, tot er een oplossing komt. Dat volgens het principe ‘geen regering, geen loon’.”

Blokkering
“Sommige partijen hebben er baat bij dat alles geblokkeerd blijft. En dat heeft geen enkel gevolg voor die politici of hun partij. Er is een politieke cultuur ontstaan waarin men eindeloos politiek stratego kan spelen zonder enige voeling met de sociale noden in het land.” 

Politieke spelletjes
“Er bestaat geen enkele organisatie waar men doorbetaald wordt om een situatie te laten verrotten. Vandaar ons wetsvoorstel. De politieke spelletjes zullen rap gedaan zijn wanneer de partijen en politieke verantwoordelijken zelf iets te verliezen hebben.”

Nul euro
Volksvertegenwoordigers krijgen 7.851 euro bruto per maand, ministers tot 19.467 euro per maand. In het voorstel van de PVDA vallen de partijdotaties terug op nul euro na vijftien maanden zonder regering. De ministerlonen en parlementaire vergoedingen verminderen elke maand met tien procent tot ze het niveau bereikt hebben van een doorsnee loon.

Dotaties
De dotaties en de parlementaire vergoedingen worden in geval van nieuwe verkiezingen of wanneer er een regering gevormd wordt opnieuw volledig toegekend. Dat geldt niet voor ministers in een regering van lopende zaken.