"We noemen ze helden van de oorlog tegen het coronavirus, maar laten we ze nu maar belonen ook"

door: MRO
Afbeelding bron: Photonews
Vlaams Belang wil de mensen uit de zorgsector deze coronacrisis extra belonen. De partij vraagt dat de overuren die volgen uit de buitengewone en onvoorziene vermeerdering van het werk in onder meer de zorgsector worden vrijgesteld van alle bijdragen, zoals dat nu reeds kan voor de horeca (tot 360 overuren per jaar). Zo zijn er geen sociale bijdragen verschuldigd en het extra inkomen is volledig vrijgesteld in de personenbelasting.

“Het is één zaak om deze mensen terecht de helden van de oorlog tegen het coronavirus te noemen, maar laten we ze nu maar belonen ook", stelt Vlaams Belang. Terwijl intussen bijna 1 miljoen werknemers technisch werkloos zijn, zijn er ook sectoren die overuren kloppen.

Zorgkundigen, verpleegkundigen en artsen in onze ziekenhuizen werken zich uit de naad. Winkelbedienden in onze warenhuizen en transporteurs van en naar hun leveranciers blijven zich dubbel plooien om onze voedselvoorziening niet in gevaar te brengen. Er worden heel wat overuren gepresteerd. Maar volgens het Vlaams Belang wordt het bijzonder wrang wanneer deze overuren in het normale stelsel belast worden.

De partij zal daarom de betrokken ministers hierover ondervragen en hoopt dat dit voorstel spoedig kan worden opgenomen in het pakket van coronamaatregelen van de regering. "We verwachten van sommige werknemers dat ze vandaag in de frontlinie gaan staan en dat ze zich volledig smijten”, zo zegt Kamerlid Hans Verreyt.

“Laten we hen dan niet straffen voor deze overuren die ze momenteel kloppen. We voorzien terecht massale impulsen voor de economie na de coronacrisis. Maar laten we dat vandaag ook al doen voor diegenen waarvan we hopen dat ze blijven werken. De zorgsector op de eerste plaats, maar ook in de warenhuizen en de logistiek."