Minister Peeters moet felle kritiek slikken: "Er sterven jaarlijks 10.000 mensen vroegtijdig aan"

door: STS
Afbeelding bron: Photonews
CD&V wil dat minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) de gemaakte afspraken nakomt en de nieuwe meettoestellen voor de uitstoot van fijn stof bij oude dieselwagens inzet.

Peeters besliste om de nieuwe meetapparaten niet in te zetten en te wachten op een Europese richtlijn. Terwijl er veel dieselwagens rondrijden met verwijderde roetfilter en de bestaande tests in de autokeuringscentra verouderd zijn.

CD&V wil dat die Europese richtlijn niet afgewacht wordt en dat minister Peeters de nieuwe toestellen in gebruik laat nemen. "Fijn stof heeft een belangrijke impact op onze gezondheid en leidt jaarlijks tot om en bij de 10.000 vroegtijdige sterftes. In volle corona-pandemie waar we zien dat bepaalde uitwassen van ons gedrag zoals de uitstoot van fijn stof als katalysator werken, is het belangrijk om vooruitstrevend te zijn", zegt CD&V-parlementslid Karin Brouwers.

CD&V vraagt minister Peeters om de gemaakte afspraken na te komen en te zorgen dat alles in gereedheid wordt gebracht om de toestellen te homologeren en definitief in gebruik te nemen. "Zo blijft ons land binnen Europa haar voortrekkersrol vervullen, samen met andere trekkers als Duitsland, Nederland en Zwitserland", zo zeggen Karin Brouwers en Lode Ceyssens.