Wetenschappers doen belangrijke ontdekking: "Kinderen spelen geen grote rol in de verspreiding van covid-19"

door: MRO
Afbeelding bron: Photonews
Wereldwijd wordt alles in het werk gesteld om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Een bijzonder belangrijke vaststelling is dat kinderen geen grote verspreiders zijn van het virus. "Kinderen kunnen het wel oplopen, maar gaan eigenlijk zelf geen grote rol spelen in de verspreiding", vertelt professor Pierre Van Damme (UAntwerpen) aan onze redactie.

"Mensen zijn al besmettelijk twee dagen voor ze symptomen hebben en de incubatietijd duurt een vijftal dagen. Deze kenmerken zijn belangrijk om een epidemie in kaart te brengen."

"Er zijn veel mensen die geen symptomen ontwikkelen en daar speelt een leeftijdsfactor. Bij jongeren zien we zo goed als geen symptomen en in dat geval zie je bij deze jongeren ook geen klinische gevolgen, dat is heel duidelijk."

"Kinderen zijn niet onmiddellijk de motor van de epidemie"

"Jongeren zijn wel in staat om virussen te dragen en de vraag blijft dan in welke mate zij een belangrijke rol spelen in de epidemie. Er zijn onrechtstreekse aanwijzingen dat kinderen eigenlijk geen belangrijke rol spelen in de vespreiding van covid-19; epidemiologische studies in huishoudens brengen dat mooi in kaart. Een aantal extra studies gaan ook in België opgestart worden om dit verder in kaart te brengen", verduidelijkt Pierre Van Damme.

"Bij studies waarbij men huishoudens gaat onderzoeken, zie je dat het vooral de volwassenen zijn die de infectie verspreiden binnen het huishouden en dat kinderen daar zelf een heel kleine rol in spelen. Dat is belangrijk want dat wil zeggen dat kinderen niet onmiddellijk de motor zijn van de epidemie."

Meer leerjaren opstarten in scholen

Deze informatie kan een positief gevolg hebben met betrekking tot de scholen. "Dit geeft wel mogelijkheden om nog meer leerjaren in de scholen te gaan opstarten. Dit wordt een beslissing van de Nationale Veiligheidsraad, maar ik weet dat dit gedragen wordt door experten en door scholen zelf en zeker ook door ouders."