Demir wil er tegen 2024 in totaal 4000 hectaren bos bij: “Weten door coronacrisis hoe belangrijk dit is”

door: PMN
Afbeelding bron: Photonews
Tegen 2024 moet er in Vlaanderen 4.00 hectaren bos bij. Dat maakte Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir bekend.

“De zwaarste schouders dragen daarbij de zwaarste lasten. De Vlaamse overheid en de lokale besturen moeten samen 2.000 ha extra bos realiseren.” De andere 2.000 ha zullen aangeplant worden door de natuurverenigingen, de bosgroepen en regionale landschappen, en de private eigenaars, allemaal met financiële steun van Vlaanderen. "Private eigenaars en natuurverenigingen gaan we daarom sterker financieel ondersteunen dan vandaag het geval is."

Bovendien wil Demir in gans Vlaanderen zorgen voor meer bos, prioritair in de groene bestemmingen, maar niet uitsluitend. "We gaan extra bossen ook niet willens nillens opsluiten in enkel natuur- en bosgebieden. Door de coronacrisis weten we allemaal hoe groot het belang is van natuur in de buurt van ons allemaal. We gaan daar uiteraard op inspelen: tiny forests, stadsrandbossen en speelbossen, ... Bossen in ieders buurt", stelt de minister in een persbericht van N-VA.