"Dit is geen fijn nieuws, zeker niet voor kinderen en hun ouders"

door: STS
Afbeelding bron: Pixabay

Door het coronavirus zullen de eerste communies uitgesteld worden tot volgend schooljaar. Die beslissing heeft het bisdom Brugge althans al genomen.

Eerder hadden alle Vlaamse bisdommen al het besluit genomen om alle plechtige communies uit te stellen tot in het najaar. Het bisdom Brugge heeft hetzelfde al beslist voor eerste communies. Die zullen dus uitgesteld worden.

De parochies en de scholen zullen zelf een nieuwe datum moeten prikken. De eerste communies kunnen vervolgens gedurende het een lange periode, van september 2021 tot mei 2022, ingepland kunnen worden.

Moeilijke beslissing

"De verdaging van de vieringen is een moeilijke beslissing geweest. Maar er is gekozen om nu al duidelijkheid te scheppen en te mikken op een periode waarvan we hopen dat er op het vlak van liturgie, groepsbijeenkomsten met verschillende generaties en vieren in familieverband veel meer mogelijk zal zijn", citeert Focus-WTV het bisdom.

"Toch beseffen we heel goed dat dit geen fijn nieuws is, zeker niet voor de kinderen en hun ouders die naar dat mooie moment uitkijken. Maar ook niet voor priesters, diakens, catechisten, leerkrachten en teams."