CD&V wil discriminatie op arbeidsmarkt effectiever aanpakken

door: MRO
Afbeelding bron: Pixabay

Kamerleden Nahima Lanjri en Nawal Farih (CD&V) hebben een wetsvoorstel ingediend om praktijktesten op de arbeidsmarkt, de zogenaamde mystery calls, effectiever maken. Dat willen ze bereiken door de drempels voor de toepassing van deze testen weg te werken.

In 2018 keurde de Kamer een wetsontwerp van Minister Kris Peeters (CD&V) goed om gerichte controles inzake discriminatie op de arbeidsmarkt in te voeren. Sociaal inspecteurs kunnen daardoor anoniem, maar wel binnen een sluitend wettelijk kader, praktijktests uitvoeren om discriminatie bij bijvoorbeeld sollicitaties vast te stellen. 

Volgens Lanjri is dit systeem een belangrijke middel in de strijd tegen discriminatie. “Discriminatie heeft zowel maatschappelijk als economisch zware gevolgen. Het is dramatisch gesteld met de participatie van mensen met een migratieachtergrond op onze arbeidsmarkt. Uit onderzoek van de KU Leuven blijkt dat er vaak gediscrimineerd wordt bij de aanwerving."

Wat wil het CD&V-voorstel veranderen?

De huidige wetgeving stelt drie voorwaarden voor de inzet van mystery calls.

  1. Ten eerste moeten er objectieve aanwijzingen zijn van discriminatie, zoals een klacht of melding.
  2. Ten tweede moet de aanwijzing ondersteund worden door resultaten van datamining en datamatching.
  3. Tot slot moeten de sociale inspecteurs ook de toestemming krijgen van de arbeidsauditeur om over te gaan tot een mystery call.

Deze drie cumulatieve voorwaarden leiden ertoe dat sociaal inspecteurs slechts in een zeer beperkt aantal gevallen praktijktesten toepassen.

Nahima Lanjri en Nawal Farih willen deze procedure vereenvoudigen. Het schriftelijk akkoord van de arbeidsauditeur wordt geschrapt. Verder laat het voorstel mystery calls toe indien slechts één van de twee andere voorwaarden voldaan is: de objectieve aanwijzingen zijn van discriminatie of de ondersteuning door datamining en datamatching.

Tags