"Daardoor zijn veel kiezers van N-VA naar Vlaams Belang gevlucht"

door: WVDS
Bart De Wever
Afbeelding bron: Photonews

Bart De Wever werd recent voor de zesde keer verkozen tot voorzitter van N-VA. Hij heeft een moeilijke taak voor de boeg na het verlies bij de vorige verkiezingen en de mislukte poging om een federale regering te vormen. 

Bart De Wever heeft in elk geval werk voor de boeg na de slechte verkiezingen van 2019. Daar zijn ze sterk achteruit gegaan. Sinds die verkiezingen heb ik niet echt de indruk dat het beter gaat met de N-VA, integendeel zelfs”, zegt politicoloog, Nicolas Bouteca (UGent), aan Redactie24.

“Het gaat misschien zelfs nog wat minder goed als je kijkt naar de Vlaamse regering waar ze de leiding hebben met minister -resident Jan Jambon. Dat is een regering die niet zo lekker loopt in ieder geval."

Door te besturen is N-VA de afgelopen jaren in de ogen van velen geëvolueerd naar traditionele partij, terwijl dit net is waar ze zich tegen wil afzetten. 

“Ook op federaal niveau twijfelen ze nog wat. Van de ene kant zitten ze in de oppositie, maar aan de andere kant willen ze niet te negatief overkomen. Daar zijn ze nog zoekende naar de juiste toonhoogte.”

Strategie

“Het zou goed zijn mocht N-VA opnieuw het imago naar buiten kunnen brengen dat ze anders zijn dan alle andere partijen. Ik denk dat Bart De Wever deze strategie tracht te hanteren als ik zie dat hij spreekt over ‘systeempartijen’ aan de ene kant en ‘anti-systeempartijen’ aan de andere kant en zij als N-VA staan ertussen.”

“Doorheen de jaren hebben ze het imago dat ze anders zijn wat verloren. Zeker door te gaan besturen op federaal niveau zijn ze eerder een traditionele partij geworden in de ogen van veel kiezers. Op die manier zijn er bijvoorbeeld veel van hun kiezers naar Vlaams Belang gevlucht.” 

“Ze zullen terug proberen anders uit de verf te komen. Op die manier kunnen ze misschien weer groter worden, want dat is uiteindelijk hun succesrecept geweest in het verleden. Toen N-VA het zeer goed deed had iedereen de indruk dat het een ‘anders’-partij was die niet geleek op traditionele partijen.”