Deze man neemt het op voor Sihame El Kaouakibi: “Het is toch duidelijk wat er gebeurt?”

door: BVDO
Sihame El Kaouakibi
Afbeelding bron: Photonews

Het proces van Sihame El Kaouakibi is in de media al lang gemaakt. De kans dat ze deze reputatieschade te boven komt lijkt zo goed als onbestaande.

De beschuldigingen over zwaar geknoei met subsidiegelden zijn breed uitgesmeerd nieuws in alle kranten. “Volgens de media is er geen twijfel mogelijk. Sihame El Kaouakibi is schuldig aan al wat haar ten laste wordt gelegd. En dat alles op basis van lekken, zonder tastbaar bewijs”, schrijft voormalig VRT-journalist Walter Zinzen bij Mondiaal Nieuws.

Zo liep het ook met het verslag van de bewindvoerder. “Toen die bewindvoerder haar verslag klaar had, belandde het eerst op de redactie van VTM, vervolgens bij andere media, en pas nadien bij het gerecht. Wie verantwoordelijk was voor dit lek en met welk motief het gebeurde: niemand vroeg het zich af.”

Zinzen is ervan overtuigd dat iemand hierachter zit met de bedoeling er eigen voordeel uit te halen. “Het is toch zonneklaar dat lekken altijd bijbedoelingen hebben. Degene die lekt doet dat meestal niet om de waarheid te dienen en/of te onthullen, maar uit eigenbelang. Vaak wil hij/zij iemand beschadigen. Bovendien krijgt de journalist nooit het hele verhaal te horen of te lezen.”