Elio Di Rupo doet belangrijke oproep aan alle Waalse burgers

door: MRO
Afbeelding bron: Photones

Elio Di Rupo, minister-president van de Waalse regering, heeft zaterdag tijdens het Feest van het Waalse gewest een belangrijke boodschap de wereld in gestuurd. Hij roept de Waalse bevolking op om ambitieuzer en creatiever te zijn en zich voldoende in te spannen.

Elio Di Rupo heeft duidelijke ambities voor Wallonië, maar roept de bevolking op om daarvoor de nodige inspanningen te leveren. 

"De toekomst van ons Wallonië hangt vooral af van ons gedrag, dat wil zeggen vooral van onze mentaliteit, onze wil en het vertrouwen dat we in onszelf hebben. Ik denk dat we ambitieuzer moeten zijn, creatiever, vindingrijker in alle opzichten."

"Onze ambitie is duidelijk: van Wallonië een van de meest welvarende regio's van Europa maken. Daarvoor verwees Di Rupo naar het plan 'Get Up Wallonia', maar hij legt de bal ook in het kamp van de Waalse burgers.

"De regering zal niet alles alleen kunnen doen. Om de gewenste resultaten te bereiken, zal ieder van ons zich moeten inspannen."

De minister-president verwees naar een uitspraak van president Kennedy die hij toepast op zijn gewest: "Vraag niet wat Wallonië voor u kan doen, vraag wat u kan doen voor Wallonië."