Minister woest op Sammy Mahdi: "Aanval op de rechtsstaat, aanval op onze democratie"

door: STS
Sammy Mahdi
Afbeelding bron: Photonews

Cd&v-voorzitter Sammy Mahdi krijgt stevige kritiek van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld). Mahdi nam het op TikTok op voor YouTuber Acid, die de namen van enkele Reuzegommers bekendmaakte en tevens het woord "werkstrafjes" in de mond nam.

"De onafhankelijkheid van de rechterlijke macht betekent dat we ons beschermen tegen willekeur, tegen een buikgevoel, tegen een volkstribunaal", zei Vincent Van Quickenborne op VTM.

"Het zijn onafhankelijke rechters, mensen die gestudeerd hebben en na lang wikken en weken een oordeel vellen. Het hoort niet dat verkozen politici die rechters brutaal aanvallen. Dat is niet alleen een aanval op de rechtsstaat, dat is een aanval op onze democratie."

"Als politici niet akkoord zijn met een bepaalde uitspraak, moet men de wetten aanpassen, en niet de rechters aanvallen."

"Ik vind dit zeer gevaarlijk. Er is een tijd geweest - de middeleeuwen - waarin politici het recht in eigen handen namen. Ze organiseerden een volkstribunaal om mensen te veroordelen. Die werden dan naar een plein gebracht en bekogeld met stenen."

"Vandaag heet dat plein YouTube, of TikTok. En bepaalde politici steken die digitale brandstapel nu hevig aan."