PVDA heeft geen goed nieuws: "Mensen gaan honderden euro's koopkracht verliezen"

door: STS
Afbeelding bron: Photonews

De PVDA waarschuwt dat de koopkracht van de werkende bevolking gaat dalen. De partij wil dat er maatregelen genomen worden.

"De levensduurte zal in 2021 en 2022 zoveel toenemen (+4,3%) dat de stijging groter zal zijn dan de loonindexering (+3,2%) en de - door de regering opgelegde - maximale loonsverhoging (+0,4%) samen."

"De koopkracht van de werkende bevolking zal in 2021-2022 met minstens 0,7% dalen, zo blijkt uit cijfers van de Nationale Bank."

"Voor iemand met een gemiddeld loon betekent dat een verlies aan koopkracht van jaarlijks 317 euro. Dit is een onaanvaardbare situatie", zegt Raoul Hedebouw.

De PVDA stelt maatregelen voor: "We willen dat er geen Koninklijk Besluit komt dat de lonen blokkeert en dat de loononderhandelingen in de sectoren in alle vrijheid kunnen verlopen."